دعوت به همکاری پژوهشی

آگهی دعوت به همکاری علمی- پژوهشی

موسسه راهبرد در نظر دارد جهت تکمیل کادر علمی خود در رشته های مختلف دانشگاهی  و در زمینه های زیر پژوهشگر جذب نماید.

  1. ویراستاری مقالات
  2. داوری مقالات
  3. تقویت مقالات جهت اخذ پذیرش

لذا از پژوهشگران متعهد و با انگیزه و همچنین مسلط به کار پژوهشی دعوت به همکاری می نماییم.

پزوهشگران محترم می توانند رزومه پژوهشی و زمینه های مورد علاقه برای همکاری را به ایمیل زیر ارسال کنند.

پست الکترونیکی: rahbord.research@gmail.com

جهت برقراری ارتباط می توانید با شماره های زیر تماس بگیرید

۰۱۷۳۲۵۲۷۰۱۹

۰۹۱۹۷۹۱۳۰۷۰

دعوت به همکاری علمی پژوهشی