تحلیل اماری پایان نامه

پایه و اعتبار هر پژوهش علمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل آماری به کار گرفته شده در آن است.

امروزه اساتید اذعان دارند که برای انجام یک تحقیق علمی معتبر و به سرانجام رساندن پایان نامه ( در مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری ) نمی توان انتظار داشت که محقق و یا دانشجو (با گذراندن ۴  یا ۸ واحد درسی آمار ) به تمامی روشهای پیچیده آماری تسلط داشته باشد و  خود به تنهایی بتواند با انواع نرم افزارهای آماری کار کرده، داده های آماری را تجزیه و تحلیل، و فرضیات تحقیق را آزمون نماید ( کارهای آماری فصل چهار پایان نامه را  به انجام برساند )، و لازم است از دانش تخصصی و تجربه کارشناسان آمار و از مشاوره و راهنمایی آنان بهره ببرد.

اما باید دانست انجام تحلیل آماری و خروجی گرفتن از نرم افزارهای آماری توسط افرادی که در رشته آمار فارغ التحصیل نشده و فقط شیوه کار با چند منوی نرم افزار spss را می دانند، به اعتبار علمی پایان نامه و پروژه آماری – تحقیقاتی شما خدشه وارد خواهد نمود و با توجه به دامنه بسیار وسیع کاربرد روشها و آزمونهای آماری لازم است تحلیلگر داده های آماری از تجربه و تخصص لازم را در این زمینه برخوردار باشد.

برای سفارش تحلیل اماری پایان نامه ، موارد خواسته شده را تکمیل نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس گرفته شود.

 

تحلیل اماری پایان نامه

تحلیل اماری پایان نامه  تحلیل اماری پایان نامه