نمایندگی تنکابن

نمایندگی تنکابن

 

خدمات نمایندگی ها :

♦ مرکز جامع علمی برای جستجوی ژورنال ها، ISI و ISC و مجلات معتبر

♦ مرکز جامع علمی برای مجلات و اعتبار نشریات ISI وISC

♦ چاپ مقالات علمی پژوهشی

♦ چاپ مقالات ISI

♦ چاپ مقاله ISC

♦ چاپ مقالات Scopus

♦ چاپ مقالات اسکوپوس

♦ پذیرش مقاله ISI

♦ پذیرش مقاله ISC

♦ اکسپت مقاله ISI

♦ اکسپت مقاله ISC

♦ چاپ در نشریه مورد تایید وزار علوم

♦ پذیرش و چاپ در نشریه  scopus

♦ استخراج مقاله ISI

♦ استخراج مقاله ISC

♦ پذیرش و چاپ در نشریات معتبر وزارتین

♦ ترجمه تخصصی مقالات ISI

♦ ترجمه تخصصی مقالات ISC

♦ چاپ کتاب برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری با اخذ مجوز

♦ چاپ کتاب با اخذ شابک

♦ تبدیل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری به کتاب

درخواست نمایندگی

 

برای سفارش چاپ مقاله ، چاپ کتاب ، ترجمه مقاله ، تحلیل آماری و … فرم زیر را پر کنید. ما با شما تماس خواهیم گرفت.

نام شما و نام خانوادگی

آدرس پست الکترونیکی شما

شماره تماس

تلفن ثابت

رشته تحصیلی-گرایش

نوع مقاله درخواستی

روش آشنایی با سایت

توضیحات

ارسال فایل