چگونه از پایان نامه مقاله استخراج کنیم ؟

چگونه از پایان نامه مقاله استخراج کنیم

چگونه از پایان نامه مقاله استخراج کنیم : تهیه و تنظیم مقاله علمی از پایان نامه

تدوین مقاله علمی جهت انتشار در مجله های علمی از جنبه های مختلفی حایز اهمیت است چرا که محققان علاوه بر بهره مندی  از آثار  حقوقی ، تا اداری و …، می توانند به ارتقای منزلت اجتماعی و اشتهارعلمی دست پیدا کنند.

 در یک طبقه بندی کلی می توان مقالات را به دو دسته تقسیم نمود:

۱-مقالات علمی – پژوهشی

۲-مقالات علمی – ترویجی

مقالات علمی پژوهشی

 این دسته ازمقالات علی القاعده ، باید از یک پروژه تحقیقاتی حاصل شده باشند و به تولید علمی حتی به میزان کم منجر شوند ، لذا شاهد نوعی نو آوری  علمی دراین گونه مقالات هستیم چنین  مقالاتی دارای هیئت تحریریه هستند و توسط  صاحبنظران مورد قضاوت و داوری قرار می گیرند وپس از پذیرش، در مجله های معتبر علمی – پژوهشی  داخل یا خارج از کشور  منتشر می شوند .

درکشور ما ،  اعطای  ارزش ودرجه علی – پژوهشی  به این مقالات توسط  کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور  در وزارت علوم ،  تحقیقات وفناوری  صورت  می پذیرد   معتبر ترین مجله  های علمی جهان  به وسیله  موسسه اطلاعات  علمی  ISI نمایه می شوند  که در سایت.com  WWW.isinet قابل  مشاهده اند .

چگونه از پایان نامه

 نکته قابل توجه در ارتباط  با این دسته از مقالات اینست که، مجلات علمی – پژوهشی به هیچ وجه مقاله ترجمه  را چاپ ومنتشر  نمی کند،  در حالیکه  در مجلات علمی – ترویجی ترجمه مقالات همه پذیرفته می شود .

مقالات علمی ترویجی 

این مقالات بر پایه ترکیب ،  تلفیق  وجابه جایی دانش موجود تهیه می شوند و به روشن شدن مطالب کمک وافری می نمایند اما ارزش  واعتبار علمی این دسته ا زمقالات  در مقایسه با مقالات علمی – پژوهشی  درسطح پایین تری قرار دارد این دسته از مقالات در گروههایی که به آن ها اشاره می شود قابل  مشاهده وبررسی هستند .

۱-مقالات مروری

۲-مقالات تدوینی

در این مقالات محقق با استفاده از کارهای انجام گرفته در گذشته با یک هدف معین مقاله جدید را تنظیم می کند .

۳-مقالات ترجمه ای

 همانگونه که اشاره شد مقالات ترجمه ای در مجلات علمی – ترویجی  مورد استفاده قرار می گیرد.

۴-مقالات تحلیلی

در این دسته تجزیه و تحلیل  و نقادی به گونه ای هدفمند صورت می پذیرد.

 از بین گروههایی که در بالا به آن ها اشاره شد ، مقالاتی که جنبه تحلیلی  دارند از وزن و اهمیت بیشتری برخوردارند.

 ساختار مقاله علمی :

 دراین قسمت ساختار مقاله علمی – پژوهشی که از یک پروژه تحقیقاتی مستخرج می شود مورد بحث و بررسی قرار می گیرد .

۱-مشخصات مقاله :

 عنوان مقاله : عنوان مقاله باید کوتاه ، فاقد ابهام ورسانده مطلب باشد.

 نام نویسنده یا نویسندگان مقاله :

 نام نویسندگان ، زمان ومکان تهیه و مقاله ، نام دانشگاه یا موسسه مربوط  ،  عنوان ورتبه  نویسندگان ، آدرس پستی و الکترونیکی و … باید  ذکر شود.

 در مقالات باید به نام سازمان یا بنیادی که در تامین مالی طرح مشارکت کرده اند اشاره کرد عموما مقالات علمی از یک حمایت  خارجی  بهره مند هستند.

۱-چکیده

چکیده  باید با خط ریز تر ودر فضای محدود تر ا زمتن اصلی مقاله آورده شود چنانچه  مقاله به زبان فارسی باشد لازم است چکیده انگلیسی آن نیز تهیه شود درئپایان چکیده واژه های کلیدی  قرار می گیرند که شامل حداقل سه وحداکثر پنج واژه می باشد.

 چکیده مقاله باید شامل مطالبی درباره ضرورت پرداختن به موضوع، فرضیه یا سوال تحقیق روش تحقیق وتجزیه و تحلیل و نتیجه گیری باشد .

۲-مقدمه

در مقدمه اشاره ای به مبانی نظری موضوع ، اهمیت وابعاد مساله می شود و بیان می کند که مقاله از چند بخش تشکیل  شده است .

۳-روش تحقیق

در این بخش سوالات اساسی مقاله ، فرضیه ها ، جامعه آماری ، نمونه گیری ، روشهای گرد آوری اطلاعات وروش تجزیه و تحلیل اطلاعات و سایر مسائل مربوط توضیح داده می شود .

۴-اطلاعات و داده ها

در این قسمت یافته های آماری و غیر آماری تحقیق که مواد خام تجزیه و تحلیل را تشکیل می دهد ذکر می گردد.

۵-تجزیه و تحلیل

در این قسمت به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات که در راستای هدف  تحقیق  وآزمون فرضیه هاست،پرداخته می شود تمام قسمت اصلی تحقیق و کار علمی در قسمت تجزیه و تحلیل  مقاله شکل می گیرد . حدوداً نیمی از هر مقاله علمی مختص  تجزیه و تحلیل  می باشد .

۶-نتیجه گیری :

عمده ترین قسمت  مقاله بعد از تجزیه و تحلیل ،  مباحث  مربوط به نتیجه گیری  ،‌جمع بندی  یا ملاحظات پا یانی است . در این جا نتایج  حاصل از بررسی  وآزمون  فرضیه ها مورد بحث  قرار می گیرد واز نتیجه  حاصل از تحقیق  در جهت دستیابی  به اهداف  جدید استفاده می گردد.

۷-فهرست منابع

در این بخش  فهرست  منابع  وماخذ  ذکر می شوند  مجله های علمی گاه سبک خاصی در نحوه  ارجاع دهی  دارند . لذا در هنگام نگارش  سبک و شرایط  ذکر شده در مجله  باید رعایت  شود .

۸-ضمایم

دراین قسمت  محقق می تواند نقشه ،  آمار ،  تصویر ،  نمودار و هر آنچه  را که بر غنای مطلب می افزاید و به درک مطالب  ارایه شده کمک  می نماید را ضمیمه  مقاله کند .

ملاحظات مربوط  به تدوین مقاله علمی

۱-نویسنده باید از پرداختن به حاشیه ها خودداری نماید یعنی موضوعات فرعی وغیر ضروری  را بیان نکند.

۲-از تکرار  غیر ضروری  مطالب  مقاله خود داری کند.

۳-از منابع وماخذ  به روش  مورد نظر  مجله استفاه کند.

در فهرست منابع و ماخذ توجه به چند نکته ضروری است :

 باید اطلاعاتی در خصوص  نویسنده ، مقاله ، ناشر،  محل نشر و… وجود داشته باشد این امر در دو شکل صورت می پذیرد.

 APA: این فرم  بیشتر در ایران رایج است که در آن سال انجام تحقیق بعد از نام ،نام خانوادگی و نام در پرانتز قرار می گیرد .

 MLA: دراین سیستم سال چاپ اثر در قسمت آخر و بدون پرانتز قرار می گیرد

ارجاع دهی مقاله :

سیستم های ارجاع دهی هم متفاوت  است و در اشکال زیر صورت می پذیرد  :

-ارجاع دهی به متن

-زیر نویس

زیر نویس ها می توانند  دارای شماره مسلسل باشند یا از آن استفاده نشود .

۴-مقاله  علمی  از لحاظ  آداب  نگارش  باید بدون غلط  باشد .

۵-باید بین مطالب ، عنوان اصلی وفرعی ، چکیده،  مقدمه و متن همواره ارتباط و انسجام وجود داشته باشد و تصاویر ، جداول  و نمودار های استفاده شده ، مرتبط با بحث باشند ومحل مناسب درج آن ها مشخص گردد .

۶-در انتخاب فونت ، حاشیه ها ، پاراگراف بندی ، عناوین اصلی و فرعی و… دقت لازم صورت  بگیرد و مقاله از ظاهر فیزیکی تمیز و شکیل و زیبا برخوردار باشد .

۷-اخلاقی  علمی و آکادمیک ایجاب می کند که نویسنده  مقاله آن را فقط برای یک مجله علمی – پژوهشی  ارسال  کند.

۸-حتی الامکان علاوه بر نسخه کاغذی باید یک نسخه نرم افزاری مانند فلاپی ، CD و… توسط  محقق ارسال شود .

۹-عنوان مقالات وکتب مورد استفاده در فهرست با حروف کج تایپ شود

۱۰-رعایت کردن قرار دادها در عمل

به هنگام استفاده از نام ، تاریخ ، عدد و رقم و… حتما در فهرست منابع و ماخذ به منبع آن ارجاع داده شود.

۱۱-به کاربردن نشانه ها، مقیاسهای رایج و بین المللی با توجه به رشته علمی مورد نظر و یکسان سازی آن ها .

۱۲- در صورت فارسی بودن مقاله باید معادل لاتین واژه های تخصصی ، اسامی و… اشاره شود .

[form form-3]

پذیرش مقالهپذیرش مقاله ISIپذیرش مقاله علمی پژوهشیپذیرش و چاپ مقالهپذیرش و چاپ مقاله ISIپذیرش و چاپ مقاله علمی پژوهشیاکسپت مقالهاکسپت مقاله ISI اکسپت مقاله علمی پژوهشی

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *