کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد  توسط موسسه پژوهشی راهبرد برگزار میشود .

موسسه پژوهشی راهبرد (با همکاری مرکز روانشناسی باران) برگزار میکند :

کارگاه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

⇐ارایه گواهی معتبر پایان نامه

⇐زمان : ۹و ۱۰ دی  ماه ساعت ۸ الی ۱۶

⇐آخرین مهلت ثبت نام : ۷دی ماه

⇐مکان : سالن اجتماعات کانون پرورش فکری کودکان

حح

جهت شرکت در این کارگاه میتوانید با ما تماس گرفته و یا با تکمیل فرم زیر ، منتظر تماس ما باشید :

[form form-2]